BuildAR

El programa BuildAR, així com també Aumentaty, permet crear i visualitzar escenes en 3D.

Per poder visualitzar les escenes creades ens cal el BuildAR Viewer (programa lliure)

BuildAR Viewer

Per configurar noves escenes podem optar per baixar-nos una versió antiga del programa BuildAR (del 2008, lliure però amb limitacions) També es pot experimentar amb la nova versió, encara que no ens deixarà guardar la feina :(

Pàgina de descàrregues de BuildAR

Funciona a partir de marcadors que ens podem crear nosaltres mateixos.

Exemple de marcador

En un curs d'Espiral d'aquest estiu de 2012, la professora Magda Murillo @lamagdaprofe ens va facilitar aquest vídeo tutorial on explica el procés de creació de marcadors i configuració d'escenes amb aquest programa.Us comparteixo també el següent tutorial:


El procés complet funciona així:

1. Crear un marcador amb un programa de dibuix: Gimp, Paint... És millor que sigui senzill, d'un sol color i no simètric. Ajusteu la mida i guardeu-lo a l'escriptori (o allà on vulgueu) en format bmp de 16 colors.

2. Al programa BuildAR, aneu a la pestanya Tools i trieu Generate Patterns, afegiu-hi el bmp creat, guardeu l'arxiu patt que genera el programa i imprimiu el marcador. Si no teniu impressora (o també si en teniu) caldrà guardar el marcador que genera la vista prèvia d'impressió en format jpg fent una captura de pantalla.

3. Comproveu que el vostre marcador us funciona. A la pestanya Tools premeu Add markers i afegiu-hi l'arxiu patt del vostre marcador. Per defecte, BuildAR assigna un cub blau al marcador. Si ensenyeu el marcador imprès a la webcam i es veu el cub aneu bé :)

4. Ara cal canviar l'arxiu en 3D pel vostre. Si us l'heu baixat en un format dae (típic de la comunitat sketchup) cal convertir-lo abans a format 3DS o algun altre compatible. Per això podem utilitzar Blender, un programa lliure interessantíssim per a l'edició en tres dimensions. Cal importar l'arxiu dae a blender i exportar-lo com a 3ds.

5. Amb un doble clic canvieu la referència de l'arxiu del cub: box.ive pel vostre arxiu 3ds. Comproveu amb el marcador si us funciona.

6. No oblideu guardar l'escena per poder-la obrir, si s'escau, a BuildAR Viewer.


BuildAR és un producte de HITlabNZ