Realitat Augmentada

Auncta Veritas

La realitat augmentada consisteix en afegir capes d'informació virtual a la informació real: imatges,  sons, arxius en 3D, animacions, vídeos, dades sobre xarxes socials...

Amb l'ajuda de la tecnologia (per exemple la visió per ordinador i el reconeixement d'objectes) la nova capa d'informació del món real es converteix en interactiva i manipulable.

La realitat augmentada es pot basar en marcadors (interpretats per una webcam, mòbil o tablet) o en geolocalització (coordenades GPS), si bé la tendència actual és, cada cop més, l'ús de marcadors propis imperceptibles (markerless).

Vegeu-ne uns exemples en els següents de vídeos de National Geographic i el project glass de Google, respecivament:

Són prou espectaculars, veritat?

Comença el viatge. Ànims i endavant!