dijous, 25 d’octubre del 2012

LEGO

El nom de LEGO, empresa creada el 1934, prové del danès "Leg Godf", que vol dir "Juga Bé". La companyia Lego va començar en un humil taller de fusta  de l'inventor Ole Kirk Christiansen, de Dinamarca. 

Així mateix, la paraula LEGO en llatí significa ajuntar o reunir, una descripció perfecta per als productes de la companyia.

Fins a l'any 1949 la fàbrica de LEGO només feia joguines de fusta. A partir d'aleshores, l'ús del plàstic va catapultar el creixement de l'empresa. De fet, avui dia és una gran empresa mundial del sector de la joguina i s'ha convertit en una de les més respectades pels seus estàndards de seguretat i qualitat. Sawsan Khatira, Fàtima Ajanif i Majda El Mourabit